Čo sú to biopotraviny

BiopotravinyBiopotraviny obsahujú menej vody a viac aromatických látok v porovnaní s konvenčnými. Preto sú chutnejšie – majú výraznú, charakteristickú chuť. Dokonca aj divá zver dáva prednosť ekopoliam pred konvenčnými.

Obsahujú veľa vitamínov, minerálov a bioaktívnych látok

V porovnaní s konvenčnými potravinami obsahujú biopotraviny viac horčíku a železa, ako aj vitamínu C, ktoré sú dôležité pre odolnosť proti ochoreniam zo stresu a proti poruchám srdečnej činnosti. Biopotraviny obsahujú tiež viac vlákniny a bioaktívnych látok, čím znižujú riziko vzniku civilizačných ochorení.

Znižujú riziko alergií

Budúce mamičky by mali konzumovať biopotraviny, aby poskytli čo najlepšiu výživu svojmu dieťatku ešte pred narodením, ale aj počas dojčenia (kvalita materského mlieka mamičiek, ktoré konzumujú biopotraviny, je oveľa lepšia ako u ostatnej populácie). Ani budúci oteckovia by nemali byť ľahostajní k svojej výžive (muži, ktorí konzumujú biopotraviny majú viac a životaschopnejších spermií v porovnaní s mužmi, ktorí konzumujú konvenčné potraviny).

Neobsahujú chemické látky a GMO

Pri produkcii surovín neboli použité agrochemikálie, pri vlastnej výrobe biopotravín neboli použité potravinárske chemikálie (napr. konzervačné, prifarbovacie, dochucovacie látky…). Neboli tiež použité postupy, ktoré môžu mať negatívne účinky na ľudské zdravie (napr. ožarovanie, plynovanie, bielenie…). Výskumy preukázali podstatne nižší obsah reziduí pesticídov a nižší obsah dusičnanov v bioproduktoch v porovnaní s konvenčnými produktmi (až o 25%), predovšetkým v zelenine a zemiakoch.

Majú lepšiu skladovateľnosť

Ak si kúpite bioprodukty ako zemiaky, zeleninu alebo ovocie, zďaleka Vám „nezvädnú“ tak rýchlo, ako sa to často stáva pri kúpe krásne vyzerajúcich „chemických“ potravín. Týka sa to predovšetkým zemiakov a zeleniny na uskladnenie, ktoré majú vyšší obsah škrobu a sušiny (v dôsledku nepoužívania dusíkatých hnojív), preto sa menej kazia.

Rastu prirodzene tzn. bez um. hnojív

Ekologické poľnohospodárstvo je priateľské k životnému prostrediu. Bioroľník hnojí pôdu maštaľným hnojom, kompostom alebo používa zelené hnojenie. Nepoužíva syntetické prostriedky proti škodcom, ale biologické prostriedky ochrany. Spodná voda sa tak nezaťažuje fosfátmi, pesticídmi alebo herbicídmi. EP je tiež dôležitým prostriedkom k ochrane ovzdušia: CO2 emisie sú nižšie 2,5x v porovnaní s intenzívnym poľnohospodárstvom. Bioroľník prispieva k dobrej kvalite pôdy; eliminuje problémy zasoľovania v dôsledku nadmerného používania umelých hnojív a vhodnými technikami pestovania (zachovanie remízkov, vyvážené osevné postupy, menej vstupov na pole) predchádza erózii.

Zabezpečenie kvality života u chovaných zvierat

V ekologickom poľnohospodárstve sú zvieratá chované v prirodzených podmienkach podľa svojich nárokov a potrieb, s dostatkom pohybu a prirodzenou stravou. Pre prežúvavce sa musí zabezpečiť možnosť pastvy a to v rozsahu minimálne 150 dní ročne. Ostatným druhom zvierat musí byť časť kŕmnej dávky poskytnutá v čerstvom stave. Pri ustajnení zvierat sa dbá na dostatok čerstvého vzduchu, denného svetla a dostatočnú plochu ležoviska s podstielkou. Zakázané je celoročné ustajňovanie hovädzieho dobytka priväzovaním a uplatňovanie klietkového spôsobu chovu s obmedzeným pohybom zvierat.

Rôznorodosť rastlín a zvierat

Ekologické poľnohospodárstvo je praktickým krokom k ochrane biodiverzity – biologickej rozmanitosti. Kým v konvenčnom poľnohospodárstve ide o dosiahnutie čo najvyšších výnosov pestovaním v monokultúrach, ekofarmy sa podobajú na mozaiku, kde sa nachádzajú polia, lúky, pasienky, sady, záhrady i remízky. Nepoužívanie pesticídov, hnojenie organickými hnojivami, pestré osevné postupy, pestovanie medziplodín, zaraďovanie menej bežných druhov kultúrnych rastlín, voľba tradičných krajových odrôd, opatrenia krajinotvorby – to všetko prispieva k zvyšovaniu biodiverzity. Štúdie preukázali zhruba 2x viac rastlinných druhov na ekologických farmách v porovnaní s konvenčnými, viac bezstavovcov, vtákov a vyššiu mikrobiálnu aktivitu pôdy.

Ohľad na ďalšie generácie

Ekologické poľnohospodárstvo predstavuje trvalo-udržateľný systém. EP neberie z prírody viac zdrojov, ako je možné prirodzeným spôsobom obnoviť a neprodukuje odpady, s ktorými nevie naložiť. Jeho cieľom je vyprodukovať dostatok kvalitných potravín s ohľadom na zachovanie dobrého životného prostredia, rozvoj vidieka a cenovú prijateľnosť pre každého. Ekologické poľnohospodárstvo využíva predovšetkým miestne a obnoviteľné zdroje a ekologicky šetrné technologické postupy, ktoré minimalizujú poškodzovanie životného prostredia.

Sú v konečnom dôsledku lacnejšie

Niekto by mohol povedať, že biopotraviny sú predsa príliš drahé. Treba si ale uvedomiť, že ekologickí poľnohospodári majú: väčšinou menšie pozemky, viac druhov plodín, viac ručnej práce a spracovatelia: spracúvajú menšie objemy, sezónne a bez chémie. Biopotraviny majú kratšiu trvanlivosť ako konvenčné (sú živé, preto tak chutia moľom:-). V systéme ekologického poľnohospodárstva sa všetko sa robí v malom. Malé je milé, normálne a udržateľné. To potraviny z konvenčného poľnohospodárstva sú príliš lacné. Platíme za to všetci vysokú daň v podobe nezdravej populácie, vyľudňujúceho sa vidieka, znečisteného životného prostredia a vyčerpávania neobnoviteľných zdrojov energie. Keby konvenční poľnohospodári a spracovatelia boli zaťažení daňou za degradáciu životného prostredia, ukázalo by sa, že normálne je kupovať biopotraviny, zakiaľ kupovať konvenčné potraviny je luxus. Kým zjedná v tomto smere nápravu štát, je na nás, spotrebiteľoch, aby sme každým nákupom dali jasne najavo, ktorých poľnohospodárov a spracovateľov chceme podporiť.

Podporujú ekofarmárov a rozvoj vidieka

Pre ekologických poľnohospodárov je typické ponúkať svoje bioprodukty (zemiaky, jablká, mrkva) či z nich spracované biopotraviny (mliečne produkty) tzv. „z dvora“, t.j. že si ich môžete kúpiť priamo od farmára. Mnohé ekofarmy dnes ponúkajú už aj služby v agroturistike. Podpora ekofarmárskych rodín a zachovanie pôvodných ekosystémov v rozvojových krajinách! Pokiaľ ide o exotické plodiny alebo produkty ako banány, pomaranče, kávu, kakao, čaj alebo trstinový cukor, už aj tie je možné (i keď na Slovensku zatiaľ len čaj a kávu) zohnať v BIO kvalite. Navyše niekedy aj s označením „fair-trade“. Čo je mottom „férového obchodu“? OBCHOD NAMIESTO POMOCI! Z účinkov a vedľajších účinkov férového obchodu profituje 900 000 roľníckych rodín vo vyše 43 krajinách sveta na opačnej strane zemegule. Na druhej strane, pri bežnej kúpe týchto plodín je to obvykle tak, že monopolné obchodné spoločnosti stláčajú výkupné ceny za poľnohospodárske plodiny na absolútne minimum, čo im prináša obrovské zisky (pričom farmár dostane z ceny kávy, za ktorú ju my kupujeme, sotva 10%). Dôsledok pre farmárske rodiny? Nemožnosť zarobiť si na živobytie, zneužívanie detí na ťažkú prácu a devastácia pôvodných ekosystémov.

Kontrola z poľa až do predajne

Trh s biopotravinami je prísne kontrolovaný na každom kroku (pestovanie, spracovanie, distribúcia, dovoz…). Pri kúpe certifikovaných biopotravín máte záruku, že vyhovujú nielen všetkým všeobecne platným slovenským hygienickým a potravinárskym normám pre bežné potraviny, ale ešte mnohým dodatočným podmienkam, ktoré určuje platná legislatíva. Dodržovanie zákona kontroluje nezávislá inšpekčná organizácia Naturalis. Pri kúpe biopotraviny označenej logom „Ekopoľnohospodárstvo“ máte záruku tej najvyššej kvality a môžete vysledovať jej pôvod až k bioroľníkovi.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *